Sağlık Ekonomisi II Dersi Ödev Konuları
Şub19

Sağlık Ekonomisi II Dersi Ödev Konuları

Konular: Sağlık Ekonomisi – Genel Değerlendirme – 07 Mart 2018 Çalışkan, Z. (2008) “Sağlık Ekonomisi: Kavramsal Bir Yaklaşım”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 26, Sayı 2, s. 29-50. Bilgili, E., & Ecevit, E. (2008). Sağlık Hizmetleri Piyasasında Asimetrik Bilgiye Bağlı Problemler ve Çözüm Önerileri. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 11(2). Sağlık Ekonomisinde Ekonomik Değerlendirme Teknikleri – 07 Mart 2018 Çalışkan, Z. (2009). Sağlık Hizmetlerinde Önceliklerin Belirlenmesinde Ekonomik Değerlendirme Yöntemi Olarak Maliyet-Etkililik Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(2). ÖZGEN, H., & TATAR, M. (2007). Sağlık Sektöründe Bir Verimlilik Değerlendirme Tekniği Olarak Maliyet-Etkililik Analizi ve Türkiye’de Durum. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 10(2). – Sağlık Sigortası – 07 Mart 2018 Derya Tiryaki, Mehtap Tatar (2000) Sağlık Sigortası: Teori ve Uygulama, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:5, Sayı:4 Yaşar, G. Y. (2011). Türkiye’de Sosyal Güvenliğin Neoliberal Dönüşümü/Neoliberal Transformation Of Social Security In Turkey.Mülkiye Dergisi, 35(272), 163-194. Tatar, M (2011). Sağlık Hizmetlerinin Finansman Modelleri: Sosyal Sağlık Sigortasının Türkiye’de Gelişimi, Sosyal Güvenlik Dergisi, 1, s.103-133   Sağlık Hizmetleri Sunumu-Kamu-Özel Ayrımı – 14 Mart 2018 Tatar, F. Ve Tatar, M. (1996) “Sağlık Hizmetlerinde Özel Sektör/: Kamu Sektörü Tartışmasının İdeolojik Boyutları”, Toplum Ve Hekim, Mart-Nisan, Cilt 11, Sayı 72, ss.32-40. Sağlık Harcamaları ve Finansmanı: Hakkaniyet – 14 Mart 2018 Uğurluoğlu, E., Özgen, H., (2008) Sağlık Hizmetleri Finansmanı ve Hakkaniyet, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 11(2): 133-159,   Sağlık Harcamaları ve Finansmanı: Kullanıcı Katkıları – 14 Mart 2018 Yıldırım, H. H., Yıldırım, T., & Erdem, R. (2011). Sağlık hizmetleri finansmanında kullanıcı katkıları: genel bir bakış ve Türkiye için bir durum değerlendirmesi. Amme İdaresi Dergisi, 44(2), 71-98. Sağlık ve Büyüme – Sağlık ve Büyüme – Kalkınma – 11 Nisan 2018 Yetkiner, İ. H. (2006). “Sağlık ile Büyüme”, Ekonomi, İşletme, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimleri Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 2, Temmuz. ÇELİK, Y. (2006). Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı ve Sağlık. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 9(1). – Sağlık Sistemleri Performans Ölçümü – 11 Nisan 2018 Uğurluoğlu Özgür, Çelik Yusuf (2005) Sağlık Sistemleri Performans Ölçümü, Önemi ve Dünya Sağlık Örgütü Yaklaşımı, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:8, Sayı:1 Atılgan, E. (2016). Kamu Hastaneleri Birlikleri Performans Ölçüm Yöntemi Üzerine bir Değerlendirme, International Journal of Human Sciences, 13(1), 695-712. doi: 10.14687/ijhs.v13i1.3601 İlaç Ekonomisi – 18 Nisan 2018 Acar, A., & Yeğenoğlu, S. (2006). Sağlık Ekonomisi Perspektifinden Farmakoekonomi. Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Dergisi, 26(1), 39-55. YEĞENOĞLU, S., & Hale, E. M. R. E. (2004). FARMAKOEKONOMİ ALANINDA TEMEL KAVRAMLAR MAIN CONCEPTS IN PHARMACOECONOMICS. J. Fac. Pharm, 33(1), 41-61. Sağlıkta Dönüşüm Programı – KHB– 18 Nisan 2018 Lamba, M., Altan, Y., Aktel, M., & Kerman, U. (2014). Sağlık Bakanlığı’nda Yeniden Yapılanma: Yeni Kamu Yönetimi Açısından Bir Değerlendirme. Amme İdaresi Dergisi, 47(1), 53-78. Erol, H., & ÖZDEMİR,...

Read More