Etkinlik ve Verimlilik Üzerine Kaynaklar ve Okuma Listesi
Kas01

Etkinlik ve Verimlilik Üzerine Kaynaklar ve Okuma Listesi

Sağlık Kurumlarında Etkinlik ve Verimlilik Dersi okuma listesi aşağıda yer almaktadır: Atılgan, E. (2012). Hastane Etkinliğinin Stokastik Sınır Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi: T.C. Sağlık Bakanlığı Hastaneleri İçin bir Uygulama, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara Atılgan, E. (2016). Kamu Hastaneleri Birlikleri Performans Ölçüm Yöntemi Üzerine bir Değerlendirme, International Journal of Human Sciences, 13(1), 695-712. doi: 10.14687/ijhs.v13i1.3601 Atılgan, E. (2016) Stochastic Frontier Analysis of Hospital Efficiency: Does The Model Spesification Matter?, Journal of Business, Economics and Finance, 5(1), 17-26. DOI: 10.17261/Pressacademia.2016116550 Atılgan, E. (2016). The Technical Efficiency Of Hospital Inpatient Care Services: an Application for Turkish Public Hospitals, Business and Economics Research Journal, 7(2):203-214. DOI: 10.20409/berj.2016217537 Atilgan, E., & Çalişkan, Z. (2015). The Cost Efficiency of Turkish Hospitals: A Stochastic Frontier Analysis. Iktisat Isletme ve Finans, 30(355), 09-30. DOI: 10.3848/iif.2015.355.4448 Coelli, T., Rao, D., O’Donnell, C., ve Battese, G. (2005).  An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis, (2nd ed.). New York: Springer. Diğer Kaynaklar: Kamu Hastanalerinde SSA etkinlik Ölçümü-Bilgilendirme Notu SSA Hastane Maliyet Etkinlik Analizi-Bilgilendirme Notu SSA Hastane Etkinliği- Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Çalıştayı...

Read More