Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri Dersi Ödevleri
Mar12

Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri Dersi Ödevleri

Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri Dersi Ödevleri aşağıdaki linkten indirilebilir. İndirme Linki

Read More
Sağlık Ekonomisi II Dersi Ödev Konuları
Şub19

Sağlık Ekonomisi II Dersi Ödev Konuları

Konular: Sağlık Ekonomisi – Genel Değerlendirme – 07 Mart 2018 Çalışkan, Z. (2008) “Sağlık Ekonomisi: Kavramsal Bir Yaklaşım”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 26, Sayı 2, s. 29-50. Bilgili, E., & Ecevit, E. (2008). Sağlık Hizmetleri Piyasasında Asimetrik Bilgiye Bağlı Problemler ve Çözüm Önerileri. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 11(2). Sağlık Ekonomisinde Ekonomik Değerlendirme Teknikleri – 07 Mart 2018 Çalışkan, Z. (2009). Sağlık Hizmetlerinde Önceliklerin Belirlenmesinde Ekonomik Değerlendirme Yöntemi Olarak Maliyet-Etkililik Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(2). ÖZGEN, H., & TATAR, M. (2007). Sağlık Sektöründe Bir Verimlilik Değerlendirme Tekniği Olarak Maliyet-Etkililik Analizi ve Türkiye’de Durum. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 10(2). – Sağlık Sigortası – 07 Mart 2018 Derya Tiryaki, Mehtap Tatar (2000) Sağlık Sigortası: Teori ve Uygulama, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:5, Sayı:4 Yaşar, G. Y. (2011). Türkiye’de Sosyal Güvenliğin Neoliberal Dönüşümü/Neoliberal Transformation Of Social Security In Turkey.Mülkiye Dergisi, 35(272), 163-194. Tatar, M (2011). Sağlık Hizmetlerinin Finansman Modelleri: Sosyal Sağlık Sigortasının Türkiye’de Gelişimi, Sosyal Güvenlik Dergisi, 1, s.103-133   Sağlık Hizmetleri Sunumu-Kamu-Özel Ayrımı – 14 Mart 2018 Tatar, F. Ve Tatar, M. (1996) “Sağlık Hizmetlerinde Özel Sektör/: Kamu Sektörü Tartışmasının İdeolojik Boyutları”, Toplum Ve Hekim, Mart-Nisan, Cilt 11, Sayı 72, ss.32-40. Sağlık Harcamaları ve Finansmanı: Hakkaniyet – 14 Mart 2018 Uğurluoğlu, E., Özgen, H., (2008) Sağlık Hizmetleri Finansmanı ve Hakkaniyet, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 11(2): 133-159,   Sağlık Harcamaları ve Finansmanı: Kullanıcı Katkıları – 14 Mart 2018 Yıldırım, H. H., Yıldırım, T., & Erdem, R. (2011). Sağlık hizmetleri finansmanında kullanıcı katkıları: genel bir bakış ve Türkiye için bir durum değerlendirmesi. Amme İdaresi Dergisi, 44(2), 71-98. Sağlık ve Büyüme – Sağlık ve Büyüme – Kalkınma – 11 Nisan 2018 Yetkiner, İ. H. (2006). “Sağlık ile Büyüme”, Ekonomi, İşletme, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimleri Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 2, Temmuz. ÇELİK, Y. (2006). Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı ve Sağlık. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 9(1). – Sağlık Sistemleri Performans Ölçümü – 11 Nisan 2018 Uğurluoğlu Özgür, Çelik Yusuf (2005) Sağlık Sistemleri Performans Ölçümü, Önemi ve Dünya Sağlık Örgütü Yaklaşımı, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:8, Sayı:1 Atılgan, E. (2016). Kamu Hastaneleri Birlikleri Performans Ölçüm Yöntemi Üzerine bir Değerlendirme, International Journal of Human Sciences, 13(1), 695-712. doi: 10.14687/ijhs.v13i1.3601 İlaç Ekonomisi – 18 Nisan 2018 Acar, A., & Yeğenoğlu, S. (2006). Sağlık Ekonomisi Perspektifinden Farmakoekonomi. Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Dergisi, 26(1), 39-55. YEĞENOĞLU, S., & Hale, E. M. R. E. (2004). FARMAKOEKONOMİ ALANINDA TEMEL KAVRAMLAR MAIN CONCEPTS IN PHARMACOECONOMICS. J. Fac. Pharm, 33(1), 41-61. Sağlıkta Dönüşüm Programı – KHB– 18 Nisan 2018 Lamba, M., Altan, Y., Aktel, M., & Kerman, U. (2014). Sağlık Bakanlığı’nda Yeniden Yapılanma: Yeni Kamu Yönetimi Açısından Bir Değerlendirme. Amme İdaresi Dergisi, 47(1), 53-78. Erol, H., & ÖZDEMİR,...

Read More
Etkinlik ve Verimlilik Üzerine Kaynaklar ve Okuma Listesi
Kas01

Etkinlik ve Verimlilik Üzerine Kaynaklar ve Okuma Listesi

Sağlık Kurumlarında Etkinlik ve Verimlilik Dersi okuma listesi aşağıda yer almaktadır: Atılgan, E. (2012). Hastane Etkinliğinin Stokastik Sınır Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi: T.C. Sağlık Bakanlığı Hastaneleri İçin bir Uygulama, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara Atılgan, E. (2016). Kamu Hastaneleri Birlikleri Performans Ölçüm Yöntemi Üzerine bir Değerlendirme, International Journal of Human Sciences, 13(1), 695-712. doi: 10.14687/ijhs.v13i1.3601 Atılgan, E. (2016) Stochastic Frontier Analysis of Hospital Efficiency: Does The Model Spesification Matter?, Journal of Business, Economics and Finance, 5(1), 17-26. DOI: 10.17261/Pressacademia.2016116550 Atılgan, E. (2016). The Technical Efficiency Of Hospital Inpatient Care Services: an Application for Turkish Public Hospitals, Business and Economics Research Journal, 7(2):203-214. DOI: 10.20409/berj.2016217537 Atilgan, E., & Çalişkan, Z. (2015). The Cost Efficiency of Turkish Hospitals: A Stochastic Frontier Analysis. Iktisat Isletme ve Finans, 30(355), 09-30. DOI: 10.3848/iif.2015.355.4448 Coelli, T., Rao, D., O’Donnell, C., ve Battese, G. (2005).  An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis, (2nd ed.). New York: Springer. Diğer Kaynaklar: Kamu Hastanalerinde SSA etkinlik Ölçümü-Bilgilendirme Notu SSA Hastane Maliyet Etkinlik Analizi-Bilgilendirme Notu SSA Hastane Etkinliği- Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Çalıştayı...

Read More
Sağlık Ekonomisi Dersi Notları
Eyl12

Sağlık Ekonomisi Dersi Notları

Sağlık Ekonomisi Dersi notları aşağıda verilmektedir. 1. Giriş 2. Sağlık Ekonomisi Nedir? 3. Sağlık ve Sağlık Hizmetleri 4. Sağlık Üretim Fonksiyonu 5. Sağlık Hizmetleri Talebi 6. Piyasa Aksaklığı ve Sağlık...

Read More
Mikro İktisat Ders Notları
Eyl12

Mikro İktisat Ders Notları

SAY 203 Mikro İktisat Dersi notları aşağıda verilmektedir. Mikro İktisat Ders Notu-Part I Mikro İktisat Ders Notu-Part II Mikro İktisat Ders Notu-Part III Mikro İktisat Ders Notu-Part...

Read More
İktisada Giriş Ders Notları
Eyl03

İktisada Giriş Ders Notları

Önemli Bilgi: Ders notlarında “bilinçli” olarak bazı hatalar (grafik – formül vb.) yapılmıştır. Bu hataları derste tuttuğunuz kendi notlarınızla düzeltmeniz beklenmektedir. Bu hatalar derste açıklanacaktır.

Read More