Sağlık Ekonomisi II Dersi Ödev Konuları

Konular:

 1. Sağlık Ekonomisi – Genel Değerlendirme – 07 Mart 2018
 • Çalışkan, Z. (2008) “Sağlık Ekonomisi: Kavramsal Bir Yaklaşım”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 26, Sayı 2, s. 29-50.
 • Bilgili, E., & Ecevit, E. (2008). Sağlık Hizmetleri Piyasasında Asimetrik Bilgiye Bağlı Problemler ve Çözüm Önerileri. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 11(2).
 1. Sağlık Ekonomisinde Ekonomik Değerlendirme Teknikleri – 07 Mart 2018
 • Çalışkan, Z. (2009). Sağlık Hizmetlerinde Önceliklerin Belirlenmesinde Ekonomik Değerlendirme Yöntemi Olarak Maliyet-Etkililik Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(2).
 • ÖZGEN, H., & TATAR, M. (2007). Sağlık Sektöründe Bir Verimlilik Değerlendirme Tekniği Olarak Maliyet-Etkililik Analizi ve Türkiye’de Durum. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 10(2).
 1. – Sağlık Sigortası – 07 Mart 2018
 • Derya Tiryaki, Mehtap Tatar (2000) Sağlık Sigortası: Teori ve Uygulama, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:5, Sayı:4
 • Yaşar, G. Y. (2011). Türkiye’de Sosyal Güvenliğin Neoliberal Dönüşümü/Neoliberal Transformation Of Social Security In Turkey.Mülkiye Dergisi35(272), 163-194.
 • Tatar, M (2011). Sağlık Hizmetlerinin Finansman Modelleri: Sosyal Sağlık Sigortasının Türkiye’de Gelişimi, Sosyal Güvenlik Dergisi, 1, s.103-133

 

 1. Sağlık Hizmetleri Sunumu-Kamu-Özel Ayrımı – 14 Mart 2018
 • Tatar, F. Ve Tatar, M. (1996) “Sağlık Hizmetlerinde Özel Sektör/: Kamu Sektörü Tartışmasının İdeolojik Boyutları”, Toplum Ve Hekim, Mart-Nisan, Cilt 11, Sayı 72, ss.32-40.
 1. Sağlık Harcamaları ve Finansmanı: Hakkaniyet – 14 Mart 2018
 • Uğurluoğlu, E., Özgen, H., (2008) Sağlık Hizmetleri Finansmanı ve Hakkaniyet, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 11(2): 133-159,

 

 1. Sağlık Harcamaları ve Finansmanı: Kullanıcı Katkıları – 14 Mart 2018
 • Yıldırım, H. H., Yıldırım, T., & Erdem, R. (2011). Sağlık hizmetleri finansmanında kullanıcı katkıları: genel bir bakış ve Türkiye için bir durum değerlendirmesi. Amme İdaresi Dergisi, 44(2), 71-98.
 1. Sağlık ve Büyüme
 2. – Sağlık ve Büyüme – Kalkınma – 11 Nisan 2018
 • Yetkiner, İ. H. (2006). “Sağlık ile Büyüme”, Ekonomi, İşletme, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimleri Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 2, Temmuz.
 • ÇELİK, Y. (2006). Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı ve Sağlık. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 9(1).
 1. – Sağlık Sistemleri Performans Ölçümü – 11 Nisan 2018
 • Uğurluoğlu Özgür, Çelik Yusuf (2005) Sağlık Sistemleri Performans Ölçümü, Önemi ve Dünya Sağlık Örgütü Yaklaşımı, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:8, Sayı:1
 • Atılgan, E. (2016). Kamu Hastaneleri Birlikleri Performans Ölçüm Yöntemi Üzerine bir Değerlendirme, International Journal of Human Sciences, 13(1), 695-712. doi: 10.14687/ijhs.v13i1.3601
 1. İlaç Ekonomisi – 18 Nisan 2018
 • Acar, A., & Yeğenoğlu, S. (2006). Sağlık Ekonomisi Perspektifinden Farmakoekonomi. Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Dergisi, 26(1), 39-55.
 • YEĞENOĞLU, S., & Hale, E. M. R. E. (2004). FARMAKOEKONOMİ ALANINDA TEMEL KAVRAMLAR MAIN CONCEPTS IN PHARMACOECONOMICS. J. Fac. Pharm, 33(1), 41-61.
 1. Sağlıkta Dönüşüm Programı – KHB– 18 Nisan 2018
 • Lamba, M., Altan, Y., Aktel, M., & Kerman, U. (2014). Sağlık Bakanlığı’nda Yeniden Yapılanma: Yeni Kamu Yönetimi Açısından Bir Değerlendirme. Amme İdaresi Dergisi, 47(1), 53-78.
 • Erol, H., & ÖZDEMİR, A. (2014). Türkiye’de Sağlık Reformları ve Sağlık Harcamalarının Değerlendirilmesi. Sosyal Güvenlik Dergisi, 4(1), 9-34.

 

 1. Sağlık Turizmi ve Ekonomi – 25 Nisan 2018
 2. Sağlık Sistemleri Sınıflandırması ve Finansman Modelleri – 25 Nisan 2018
 3. Sağlık Ekonomisi ve Asimetrik Bilgi Kaynaklı Problemler – 2 Mayıs 2018
 4. Geçmişten Günümüze Türkiye’de Sağlık Politikaları – 2 Mayıs 2018
 5. Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Sağlık Çalışmaları – 9 Mayıs 2018

Ödevler için şekil şartları:       

 1. Ödev Son Teslim Tarihi ve Saati: 02 Mart Cuma Saat 17.00
 2. Times New Roman 11 ya da 12 Punto.
 3. Kenar boşlukları Üst=alt=sağ=sol=2.5 cm
 4. 12 nk önce ve sonra paragraf boşluğu ve 1.5 satır aralığı
 5. İki yana yaslı metin ve özel başlangıç satırı olmayacak
 6. Başlıklar başlık sırasına göre numaralı olacak
 7. Alıntılama APA 6th standardında yapılacak. Endnote programı ile yapılacak alıntılama için ayrıca puan verilecek.

 

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir