Etkinlik ve Verimlilik Üzerine Kaynaklar ve Okuma Listesi
Kas01

Etkinlik ve Verimlilik Üzerine Kaynaklar ve Okuma Listesi

Sağlık Kurumlarında Etkinlik ve Verimlilik Dersi okuma listesi aşağıda yer almaktadır: Atılgan, E. (2012). Hastane Etkinliğinin Stokastik Sınır Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi: T.C. Sağlık Bakanlığı Hastaneleri İçin bir Uygulama, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara Atılgan, E. (2016). Kamu Hastaneleri Birlikleri Performans Ölçüm Yöntemi Üzerine bir Değerlendirme, International Journal of Human Sciences, 13(1), 695-712. doi: 10.14687/ijhs.v13i1.3601 Atılgan, E. (2016) Stochastic Frontier Analysis of Hospital Efficiency: Does The Model Spesification Matter?, Journal of Business, Economics and Finance, 5(1), 17-26. DOI: 10.17261/Pressacademia.2016116550 Atılgan, E. (2016). The Technical Efficiency Of Hospital Inpatient Care Services: an Application for Turkish Public Hospitals, Business and Economics Research Journal, 7(2):203-214. DOI: 10.20409/berj.2016217537 Atilgan, E., & Çalişkan, Z. (2015). The Cost Efficiency of Turkish Hospitals: A Stochastic Frontier Analysis. Iktisat Isletme ve Finans, 30(355), 09-30. DOI: 10.3848/iif.2015.355.4448 Coelli, T., Rao, D., O’Donnell, C., ve Battese, G. (2005).  An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis, (2nd ed.). New York: Springer. Diğer Kaynaklar: Kamu Hastanalerinde SSA etkinlik Ölçümü-Bilgilendirme Notu SSA Hastane Maliyet Etkinlik Analizi-Bilgilendirme Notu SSA Hastane Etkinliği- Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Çalıştayı...

Read More
İktisada Giriş Ders Notları
Eyl03

İktisada Giriş Ders Notları

Önemli Bilgi: Ders notlarında “bilinçli” olarak bazı hatalar (grafik – formül vb.) yapılmıştır. Bu hataları derste tuttuğunuz kendi notlarınızla düzeltmeniz beklenmektedir. Bu hatalar derste açıklanacaktır.

Read More
Sağlık İstatistiği Ders Notları
Şub16

Sağlık İstatistiği Ders Notları

Say 104 Sağlık İstatistiği ders notları aşağıda paylaşılmaktadır. Ders notları hazırlanırken yararlanılan kaynaklar ve okuma listesi: Paul Newbold, «İşletme Ve İktisat İçin İstatistik» Çeviren Ümit Şenesen Literatür Yayıncılık. Fikret Er ve Kadir Ö. Peker «Biyoistatistik» Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayın No: 1013 Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu (2003) «Sağlık Alanında Hipotezden Teze: Veri Toplama ve Çözümleme Serüveni», Beşir Kitabevi. Yaşar Baykul, Cem O. Güzeller «Sosyal Bilimler için İstatistik SPSS Uygulamalı»  Pegem Akademi Boyacıoğlı H. ve Güneri P. (2006)  «Sağlık Araştırmalarında  Kullanılan Temel İstatistik Yöntemler» Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, Cilt: 30, Sayı: 3, Sayfa: 33-39. http://www.mehmetaksarayli.com/istatistik.html Hacettepe Üniversitesi Biyoistatistik A.B.D. Ders Notları İstatistiksel Formüller ve Tablolar Ders Notları: Konu1-İstatistik Nedir Konu2-Frekans Dağılımları ve Grafikler Konu3-Tanımlayıcı İstatistikler Konu4-Temel Olasılık Kavramları Konu5-Olasılık Dağılımları Konu6-Örnekleme Yöntemleri  Konu7-Nokta ve Aralık Tahminlemesi Konu8-Hipotez Testleri Konu9-Regresyon ve Korelasyon Analizi Konu10-Sağlık Araştırmalarında Kullanılan Temel...

Read More
Dünya Sağlık Sistemleri Analizi Okuma Listesi
Şub16
Read More
Sir Ken Robinson: Başlasın Öğrenme Devrimi
Şub05
Read More