Sağlık İstatistiği Ders Notları
Şub16

Sağlık İstatistiği Ders Notları

Say 104 Sağlık İstatistiği ders notları aşağıda paylaşılmaktadır. Ders notları hazırlanırken yararlanılan kaynaklar ve okuma listesi: Paul Newbold, «İşletme Ve İktisat İçin İstatistik» Çeviren Ümit Şenesen Literatür Yayıncılık. Fikret Er ve Kadir Ö. Peker «Biyoistatistik» Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayın No: 1013 Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu (2003) «Sağlık Alanında Hipotezden Teze: Veri Toplama ve Çözümleme Serüveni», Beşir Kitabevi. Yaşar Baykul, Cem O. Güzeller «Sosyal Bilimler için İstatistik SPSS Uygulamalı»  Pegem Akademi Boyacıoğlı H. ve Güneri P. (2006)  «Sağlık Araştırmalarında  Kullanılan Temel İstatistik Yöntemler» Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, Cilt: 30, Sayı: 3, Sayfa: 33-39. http://www.mehmetaksarayli.com/istatistik.html Hacettepe Üniversitesi Biyoistatistik A.B.D. Ders Notları İstatistiksel Formüller ve Tablolar Ders Notları: Konu1-İstatistik Nedir Konu2-Frekans Dağılımları ve Grafikler Konu3-Tanımlayıcı İstatistikler Konu4-Temel Olasılık Kavramları Konu5-Olasılık Dağılımları Konu6-Örnekleme Yöntemleri  Konu7-Nokta ve Aralık Tahminlemesi Konu8-Hipotez Testleri Konu9-Regresyon ve Korelasyon Analizi Konu10-Sağlık Araştırmalarında Kullanılan Temel...

Read More